Arhivski sabirni centar Vinkovci

Arhivski sabirni centar u Vinkovcima (ASCVK) započeo je s radom 1. srpnja 1990. godine, a pokrivao je područje tadašnjih općina Vinkovci, Vukovar i Županja (današnja Vukovarsko-srijemska županija). Jedini je dislocirani odjel DAVU-a. ASCVK obavlja gotovo sve stručne poslove na obradi i sređivanju arhivskog gradiva koje čuva u svojim spremištima, zaprima i rješava zahtjeve za izdavanjem potvrda o podacima sadržanim u gradivu koje čuva, obavlja istraživanja na službeni zahtjev, izdaje gradivo na korištenje u čitaonici, te skrbi o gradivu smještenim u spremištima. 

 

Kontakt ASCVK:

032/331-695