IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Državni arhiv u Vukovaru nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon o pristupačnosti) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327 od 2. prosinca 2016.)
 
Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice na mrežnom mjestu https://www.davu.hr.
 
Stupanj usklađenosti
 
Mrežna stranica https://www.davu.hr djelomično je usklađene sa predmetnim Zakonom i Direktivom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.
 
Nepristupačni sadržaj
 
 a) Državni arhiv u Vukovaru proveo je početnu procjenu usklađenosti svoje mrežne stranice sa zakonski propisanim zahtjevima pristupačnosti te su utvrđene sljedeće neusklađenosti:
 
- Dio poveznica ne sadrži prikladne tekstualne opise
- Struktura stranice nije u potpunosti označena na način da slijepe i slabovidne osobe znaju kad prelaze iz jedne rubrike, poglavlja ili neke druge kategorije sadržaja u drugu radi ograničenja Internet platforme i visokih troškova prilagodbe
- Kretanje kroz digitalni sadržaj i njegovo korištenje nije u potpunosti omogućeno korištenjem isključivo tipkovnice radi ograničenja Internet platforme i visokih troškova prilagodbe
- Kontakt obrazac nema odgovarajući opis pristupačan osobama koji koriste čitače ekrana
- Dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst)
- Dio postavljenih dokumenata je autorsko djelo trećih strana i nisu dostupni u strojno čitljivom obliku
- .pdf datoteke i pojedine stranice otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika
- pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;
 
b) nerazmjerno opterećenje
 
- Državni arhiv u Vukovaru se za sve navedene neusklađenosti privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u kontekstu članka 8. Zakona.
 
c) sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva
 
- U skladu s člankom 3. stavak 2. Zakona o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19)
 
Državni arhiv u Vukovaru radi na otklanjanju uočenih neusklađenosti.
 
Priprema ove Izjave o pristupačnosti
 
Ova Izjava sastavljena je dana 26. lipnja 2022., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.
 
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Državnog arhiva u Vukovaru.
 
Izjava o pristupačnosti posljednji puta je revidirana 26. lipnja 2022. godine.
 
Povratne informacije i podaci za kontakt
 
Podnošenjem zahtjeva Državnom arhivu u Vukovaru možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.
 
Zahtjev možete uputiti Ireni Milobari, službenici za informiranje Državnog arhiva u Vukovaru putem e-pošte: irena.milobara@davu.hr, poštom na adresu: Državni arhiv u Vukovaru, Županijska 66, 32000 Vukovar.

 

Postupak praćenja provedbe propisa

 

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti.

 

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem e-pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr, telefona: +385 (1) 4809 041,

poštom na adresu: Povjerenik za informiranje, Trg žrtava fašizma 3, 10000 Zagreb