Otvorenje izložbe: PODRAVSKE KLIJETI PETRA PETROVIĆA

Državni arhiv u Vukovaru, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Muzej grada Koprivnice i Ogranak Matice hrvatske u Vukovaru pozivaju Vas na otvorenje izložbe


PODRAVSKE KLIJETI PETRA PETROVIĆA


Otvorenje će se održati 25. studenog 2021. godine, u 17:00 sati, u Državnom arhivu u Vukovaru, Županijska 66, Vukovar.


Radujemo se Vašem dolasku!