Državni stručni skup AZOO: Uništena i nestala kulturna baština u Domovinskom ratu

U Državnom arhivu u Vukovaru, 24. i 25. lipnja 2024. godine, održan je državni stručni skup pod nazivom Uništena i nestala kulturna baština u Domovinskom ratu.


Skup u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje namijenjen je profesorima i nastavnicima povijesti sa područja Slavonije i Baranje.


Uz izlaganja stručnih predavača koji su iznijeli svoja iskustva u baštinskim i kulturnim institucijama na navedenu temu, sudionici su upoznati i sa primjerima iz prakse, te su mogli saznati više o tome kako obogatiti svoj nastavni proces, primijeniti nove informacije u nastavi i sagledati temu iz drugačijih aspekta.


Ravnatelj Državnog arhiva u Vukovaru, Petar Elez izlagao je na temu „Javno i privatno arhivsko gradivo o uništenoj, oštećenoj, otuđenoj i nestaloj kulturnoj baštini na području Vukovarsko–srijemske županije u Domovinskom ratu”.PROGRAM SKUPA