Vodič fondova DAVU

Arhivsko gradivo u Vodiču predstavljeno je u skladu s propisanom i u arhivskoj struci uvriježenom Klasifikacijom arhivskih fondova i zbirki, koja se temelji na podjeli gradiva prema raznim područjima ljudske djelatnosti unutar kojih su stvaratelji pojedinih arhivskih fondova djelovali, a to su: uprava i javne službe; pravosuđe; odgoj i obrazovanje; kultura, znanost i informiranje; zdravstvo i socijalne ustanove; gospodarstvo i bankarstvo; političke stranke, društveno-političke organizacije i sindikati; društva, udruge i udruženja; vojne jedinice, ustanove i organizacije; obiteljski i osobni arhivski fondovi te zbirke izvornog arhivskog gradiva.

Radi bolje preglednosti i snalaženja arhivski su fondovi unutar spomenutih područja često dodatno razvrstani i to prema specifičnim vrstama stvaratelja gradiva.

Svrha je ovoga Vodiča u prvom redu omogućiti svim zainteresiranim istraživačima i ljubiteljima prošlosti neposredan i jasan uvid u fundus arhiva, a u konačnici – predstaviti lokalnoj zajednici (pa i šire) bogatstvo arhivskog gradiva kao značajnog dijela intelektualne i materijalne baštine u kojoj se u značajnoj mjeri zrcali hrvatski kulturni identitet na području Slavonije i Srijema, (ali i zapadnoeuropski i srednjeeuropski identitet Slavonije i Srijema općenito), odnosno, uputiti je na važnost i značenje arhiva u njegovom očuvanju.