Knjižnica

Državni arhiv u Vukovaru posjeduje bogatu i vrijednu knjižnu građu koja broji preko 6.000 naslova, i služi kao priručna knjižnica za korisnike i istraživače arhivskog gradiva. 


Znatan broj knjižnih jedinica spašen je iz prostorija vinkovačke gimnazije netom nakon ratnih stradanja u Domovinskom ratu, dok je ostali dio prikupljen redovnom bibliotečnom razmjenom, ali i sakupljačkom aktivnošću u proteklih 20-ak godina. Tu se nalazi periodična publikacija (Vinkovački list,  Tjednik Bata/Borovo, Vukovarske novine), zbornici zakonskih propisa (od sredine 19. stoljeća do današnjih dana), objavljena izvorna arhivska građa (Codex diplomaticus Tadije Smičiklasa), arhivski vjesnici, arhivska knjižna izdanja, te izdanja suradničkih i kolegijalnih baštinskih ustanova, kao i ona nastala na temelju proučavanja arhivskog gradiva...