Povijest Državnog arhiva u Vukovaru

 • 1947. - 1957. – Osnivanjem Osječke ispostave Državnog arhiva u Zagrebu, a potom i Arhiva u Osijeku, kao regionalnog (slavonskog i srijemskog) arhiva, započinje organizirana arhivska djelatnost na prostoru Vukovarsko-srijemske županije.
 • 1989. – Odlukom Skupštine općine Vinkovci, zgrada u Vojarskoj ulici u Vinkovcima je ustupljena na korištenje Arhivskom sabirnom centru u Vinkovcima. Zgrada je izgrađena 1780. za potrebe svilane. Kasnije je u njoj bila smještena vojna škola, vojarna, dom za starije i nemoćne te osnovna škola.
 • 1990. – S radom započinje Arhivski sabirni centar u Vinkovcima Historijskog arhiva u Osijeku.
 • 1991. – Ratna razaranja uništavaju krov Arhivskog sabirnog centra u Vinkovcima. Oko 80% arhivskog gradiva evakuirano je noćnim transportom kamionima u Državni arhiv u Varaždinu.
 • 1997. – U Arhivski sabirni centar u Vinkovcima vraćeno je gradivo koje je početkom Domovinskog rata sklonjeno na sigurno u varaždinski arhiv.
 • 1998. – Završetkom mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja Državni arhiv u Osijeku, posredstvom Arhivskog sabirnog centra u Vinkovcima, obavlja arhivsku službu na čitavom prostoru Vukovarsko-srijemske županije.
 • 11. siječnja 2007. – Uredbom Vlade Republike Hrvatske osnovan je Državni arhiv u Vukovaru, kao područni državni arhiv koji obavlja arhivsku službu na području Vukovarsko-srijemske županije. Arhivu je prethodno na korištenje ustupljena zgrada u Županijskoj ulici u Vukovaru (k. br. 66).
 • 2009. – Nakon provedenog razgraničenja poslova i nadležnosti između osječkog i vukovarskog arhiva, Državni arhiv u Vukovaru započinje samostalno obavljati arhivsku djelatnost. Arhivski sabirni centar u Vinkovcima prelazi u nadležnost Državnog arhiva u Vukovaru, a arhivsko gradivo koje se u njemu nalazi postaje sastavni dio fundusa novoosnovanog vukovarskog arhiva.
 • 2010. – Započinje proces preuzimanja arhivskih fondova i zbirki iz Državnog arhiva u Osijeku, čiji su stvaratelji u prošlosti djelovali na području Vukovarsko-srijemske županije.
 • 2017. – Dovršena je izvedba projekta: Rekonstrukcija – prenamjena i dogradnja zgrade Državnog arhiva u Vukovaru. Istovremeno je, za potrebe smještaja Arhivskog sabirnog centra u Vinkovcima, obnovljena i adaptirana zgrada bivše vinkovačke gruntovnice (Duga ulica 2, Vinkovci). Krajem godine svečano je otvorena nova zgrada Državnog arhiva u Vukovaru.
 • 2018. – Činom svečane primopredaje arhivskog fonda Vukovarsko vlastelinstvo, zajedno s preostalih 75 fondova i zbirki iz područja uprave, pravosuđa i gospodarstva, dovršen je proces preuzimanja arhivskog gradiva iz Državnog arhiva u Osijeku. Svečano je otvoren Arhivski sabirni centar u Vinkovcima u obnovljenoj zgradi u Dugoj ulici (k. br. 2).  
 • 2022. – Državni arhiv u Vukovaru, nizom kulturnih i znanstvenih manifestacija i događanja, obilježava 15. godišnjicu svoga osnutka i djelovanja. U posjedu Arhiva se nalazi više od 800 arhivskih fondova i zbirki, odnosno 2500 d/m arhivskog gradiva. Arhiv nadzire 396 stvaratelja i posjednika arhivskog gradiva.