Ciklus javnih predavanja "Adventska putovanja": Rimski student - Hrvatski tragovi u vječnome gradu

Posljednje u ciklusu javnih predavanja pod naslovom Adventska putovanja, održano je 18. prosinca 2023. godine u Državnom arhivu u Vukovaru.


Predavanje pod nazivom „Rimski student: Hrvatski tragovi u vječnome gradu“ održao je dr. sc. Ivan Zubac.


U zanimljivom predavanju, osim vlastitog doživljaja grada Rima i iskustva studiranja u istom, predavač je iznio poveznice, utjecaje i odnose hrvatskog naroda sa Rimom, kroz dugu mu povijest.


Prisutne je pozdravio ravnatelj Državnog arhiva u Vukovaru, prof. Petar Elez.